در جلسه ای که با حضور فرماندار و30نفر از نامزدهای معتمد شهرستان اردکان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد معتمدین اصلی و علی البدل هیات اجرایی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در اردکان انتخاب شدند
در این جلسه که با هدف اخذ و شمارش آرای معتمدین برگزار شد ابتدا فرماندار اردکان با اشاره به اهمیت صحت و.سلامت انتخابات در خصوص ماده 39 قانون انتخابات وروش تعیین افراد توضیحاتی را ارائه نمود .
در پایان این جلسه پس از جمع آوری آرا افراد اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
اسامی معتمدین اصلی :
1-سید ابوالفضل وکیلی                                             15رای
2-محمد فتاحی                                                        11رای
3-حمید طالبی پور                                                  10رای
4-محمد آثاری                                                         9رای
5-سید محمد حسینی پور (روحانی )                               9رای
6-جلال هاتفی                                                          8رای
7-علی سپهری                                                        8رای
8-ابوالفضل رزم آور منتخب شورای شهرستان
 
اسامی معتمدین علی البدل
1-علی تقدیری
2-احمد برخورداری
3-اکبر نوریان
4-علی هاتفی
5-حسین صحرایی