دیدار فرماندهی و مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در پادگان ولی عصر (عج)باسرپرست فرمانداری اردکان

دیدار فرماندهی و مسئول جدید نمایندگی ولی فقیه در پادگان ولی عصر (عج)باسرپرست فرمانداری اردکان