رييس جهاد دانشگاهي كشور در اردكان اعلام كرد
رييس جهاد دانشگاهي كشور در بازديد از جهاد دانشگاهي شعبه اردكان با اعلام اين مطلب گفت :در برنامه چهارم توسعه كشور در بخش جهاد دانشگاهي به گونه اي برنامه ريزي شده كه هركدام از استانهاي كشور متناسب با توانمنديهاي عمومي داراي مراكز تحقيقاتي معتبر در سطح ملي وبين المللي باشند .
دكتر طيبي افزود مراكز آموزش عالي وابسته به اين موسسه متناسب با همين توانمندي ها دوره هاي آموزش عالي را ايجاد خواهند كرد .وي در اين زمينه با اشاره به صنعت فرش كه از مزاياي خاصي برخوردار مي باشد افزود با اضافه شدن دو دانشكده هنر وفولاد در كنار دانشكده فرش اردكان در فرآيندي دوساله جهاد دانشگاهي شعبه اردكان به دانشگاه ارتقا يابد .
رييس جهاد دانشگاهي كشور همچنين آمادگي خود را در خصوص ايجاد مراكز تحقيقاتي متناسب با پتانسيلهاي منطقه در استان وشهرستان اعلام كرد .
دكتر طيبي همچنين در سفر به اردكا ن كه شرافت رييس جهاد دانشگاهي استان،تابش نماينده مردم اردكان در مجلس شوراي اسلامي ،فرماندار وامام جمعه اردكان و جمع ديگري از مسئولين وي را همراهي مي كردند كلنگ مسجد موسسه جهاد دانشگاهي اردكان را نيز به زمين زد .
گفتني است در ادامه پيگيريهاي مهندس تابش ومهندس روستايي مبني بر استقلال اين موسسه نماينده مردم اردكان در نشستي كوتاه با رييس جهاد دانشگاهي كشور بر تحقق اين مهم تاكيد كرد وخواستار ايجاد ظرفيتهاي آموزش رشته هاي تكميلي در اين شهرستان گرديد.
اضافه مي شود در دانشكده هنر ومعماري اردكان وابسته به جهاد دانشگاهي استان در حال حاضر 1100دانشجو در سه رشته گرافيك ،فرش ومعماري در مقاطع كارداني وكارشناسي مشغول به تحصيل مي باشند .