فرماندار و رئیس هیئت‌اجرایی انتخابات شهرستان اردکان گزارش می‌دهد

فرماندار و رئیس هیئت‌اجرایی انتخابات شهرستان اردکان با پایان مهلت نام‌نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه اردکان در ویدئویی وضعیت ثبت‌نام‌کنندگان در این دوره را تشریح کرد.

 

 دانلود فیلم