آب موجود در شبکه از لحاظ بهداشتی کاملاً سالم است/ زمان‌برشدن تعمیرات، علت بروز مشکل بوده است/ آب انتقالی در شبکه شهری برقرار شده است

 دانلود فیلم