برگزاری جلسه شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان

جلسه شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان به ریاست سرپرست فرمانداری اردکان با موضوع راهکارهای رفع موانع برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه با اشاره به کمبود فضای آموزشی، افزایش جمعیت دانش آموزان و جلوگیری از شیفتی شدن مدارس مقرر شد فضاهای خالی موجود در نقاط مختلف شهر شناسایی و همچنین باتوجه به شرایط موجود برای حل مشکل فضای آموزشی به‌صورت هفتگی شورای منطقه‌ای آموزش و پرورش برگزار شود