بازدید مسئولین از مرکز مانیتورینگ شهری اردکان

با حضور امام جمعه، نماینده مردم در مجلس، اعضای شورای تامین شهرستان و جمع دیگری از مسئولین در مرکز مانیتورینگ شهری در جریان اقدامات انجام شده در راستای افزایش امنیت در شهر قرار گرفتند.

با تجهیز خیابانها و معابر اصلی شهر به دوربین‌های نظارتی و همچنین تجهیز اتاق کنترل، گامی مهم در امنیت شهر برداشته شد که در آینده‌ای نزدیک به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.