حضور فرماندار اردکان در بخش عقدا

فرماندار اردکان با حضور در بخش عقدا، از روند پیش‌رفت چند پروژه در این بخش بازدید و ضمن گفت‌وگو با مردم و مسئولان محلی، در نشستی با حضور رؤسای شوراها، مشکلات روستاهای بخش را بررسی و دستور رسیدگی به آن‌ها را صادر کرد.

بازدید از پروژه‌های شهر عقدا، کاروانسرای کاندیدای ثبت‌جهانی، زورخانه و ساختمان جدید شهرداری از بازدیدهای انجام‌شده توسط پوردهقان‌اردکان فرماندار اردکان بود.


همچنین حضور در روستای مزرعه‌نو و بازدید از طرح‌های جهادی روستا از دیگر محورهای این برنامه یک‌روزه بود.