1-برگزاري 6جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان با موضوع ازدواج واوقات فراغت
 
2-پيگيري جهت راه اندازي سامانه اوقات فراغت وثبت پايگاه هاي اوقات فراغت در اين سامانه توسط نهاد هاي ذيربط فراغتي
 
3-برگزاري جلسه اموزشي –توجيهي با حضور كارشناس سازمان جوانان استان با هدف آموزش سامانه اوقات فراغت و در اختيار نهادن كلمه و رمز عبور جهت ثبت اطلاعات توسط نهادها
 
4-نظارت بر عملكرد ادارات و نهادهاي فراغتي در خصوص ثبت اطلاعات پايگاه هاي اوقات فراغت و رفع مشكلات آنها در اين زمينه و معرفي نهادهاي برتر كه كليه اطلاعات را ثبت نموده اند .
 
5-همكاري با ادارات آموزش وپرورش و كميته امداد امام خميني در برنامه هاي افتتاحيه و اختتاميه كلاسهاي اوقات فراغت تابستان امسال
 
6-همكاري با واحد اكرام و مشاركتهاي مردمي كميته امداد در خصوص برگزاري همايش بزرگ خيرين شهرستان اردكان
 
7-تدوين گزارش عملكرد مقايسه اي دولت نهم با ساير دولتها و ارجاع به حوزه مشاورين جوان استانداري يزد
 
8-برگزاري 3جلسه با حضور ادارات و ارگانهايي كه با مصرف در ارتباط هستند و تشكيل كميته هايي در خصوص اصلاح الگوي مصرف و ارائه راهكارها به شوراي فرهنگ عمومي جهت تصويب موارد پيشنهادي و ارجاع به ارگانها براي اجرا
 
9-هماهنگي جهت بازديد گروه مشاورين جوان استانداري و فرمانداري شهرستانها از تاسيسات صنعتي و كارخانه گندله سازي
 
10-شركت در مراسم افتتاح سامانه اوقات فراغت در سالن اداره برق منطقه اي
 
11-شناسايي نزديك به 250 نفر از مشاورين ،رابطين و فعالان فرهنگي در زمينه ازدواج از طريق پر كردن فرمهاي مربوطه وبرگزاري جلسات متعدد در خصوص همايش شهرستاني طلوع مهر
 
12-برگزاري همايش بزرگ طلوع مهر در زمينه ازدواج و انجام آموزشهاي كارگاهي با حضور استاد شيرازي در روز 16 مهر ماه سال جاري
 
13-هماهنگي جهت ديدار گروه هاي منتخب دانشجويي با فرماندار و دريافت نظرات و پيشنهادات اين گروه درآستانه آغاز بكار مراكز آموزش عالي در سال جار ي