در حاشیه بازدید فرماندار از روستای توت

رئيس شركت آب و فاضلاب روستايي شهرستان اردكان گفت : روستاي توت سال هاست كه با مشكل كم آبي مواجه است كه با خريد يك رشته چشمه چنار افضل و توليد 8/0 تا يك ليتر آب در ثانيه توانستيم مشكل كم آبي اين روستا را كاهش دهيم.
اكبرگنجي عمليات اجرايي تامين آب شرب روستا را تا كنون اجراي 2 كيلومتر خط انتقال و 2 حوضچه در حال ساخت دانست وخاطرنشان ساخت: جهت خريد ، بهسازي و عمليات اجرايي آبرساني 15ميليون تومان هزينه شده است وجهت اجراي 4 كيلومتر خط انتقال، احداث مخزن 200 متر مكعب، تعويض2 كيلومتر شبكه توزيع وحفر100 متر گالري به 325 ميليون تومان اعتبار نياز است.
وي همچنين از بازسازي چشمه روستاي انجير آوند خبر داد وافزود: سال هاست مردم با كمبود آب شديد مواجه بودند كه با بازسازي اين چشمه، توليد آب از 2/0 به 6/0 ليتر در ثانيه افزايش يافت و مشكل تامين آب اهالي روستا به صورت جدي كاهش يافت