در راستای برگزاری انتخابات رایانه ای در حال برگزاری است
با توجه به ثبت نام بعمل آمده از داوطلبانی که آمادگی خود را برای همکاری با ستاد انتخابات اعلام نموده بودند در حال حاضر یک دوره کلاس آموزشی طی دو روز جهت این افراد برگزار گردیده است .
تعداد 70 نفر از داوطلبان همکاری با کمیته راهبردی انتخابات در این دوره دو روزه شرکت می نمایند و در پایان کلاسها از این افراد آزمون بعمل می آید  و تعداد 60نفر جهت همکاری در امر انتخابات ریاست جمهوری دهم انتخاب خواهند شد .

گفتنی است این کلاسها با هدف آشنایی با نرم افزار انتخابات و افزایش کارایی اعضا و آشنایی کاربران با شیوه ثبت نام واخذ رای شعب از سوی ستاد انتخابات اردکان در حال برگزاری است ودر سایر مناطق استان نیز این برنامه آموزشی جهت انتخابات در نظر گرفته شده است.