نشست مسئولین شهرستان اردکان با رئیس جهاد دانشگاهی کشور

در این نشست که با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس، سرپرست فرمانداری و دیگر مسئولین شهرستان با دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی کشور  برگزارشد پیرامون استفاده از ظرفیت‌های اردکان و پیگیری مباحث تحقیقاتی و علمی مرتبط با جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.