باحضور مدیر طرح سامان خانواده در استان یزد;

نشست تشریح و توضیح وظایف و انتظارات طرح سامان خانواده در اردکان برگزار شد

نشست تشریح و توضیح وظایف و انتظارات طرح سامان خانواده با حضور رحیمی نسب مدیر طرح سامان خانواده در استان، کرمانیان معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار اردکان و جمعی ازمدیران و فعالین حوزه خانواده در فرمانداری شهرستان اردکان تشکیل شد.

مدیر طرح سامان خانواده بابیان اینکه طرح سامان خانواده جزء ده طرح تحولی استان است اظهار داشت: طرح سامان خانواده به‌صورت پایلوت کشوری در استان یزد انجام می‌شود و با کمیته‌های شش‌گانه، شش عملیات تخصصی در حوزه خانواده، جریان مباحث خانواده را به‌پیش می‌بریم در شهرستان اردکان هم انجام این عملیات طبق شاخص‌های مرتبط انجام خواهد شد.
رحیمی نسب گفت: هدف طرح سامان خانواده در تمام موارد و مسائل در آسیب‌های اجتماعی، در حوزه خانواده و ازدواج و حواشی آن دیده‌شده است که امیدواریم با اجرای طرح این آسیب‌ها،  جریان مطلوبی را درچندسال آینده در استان شاهد باشیم.