ناصر پایه‌دار به سمت بخشدار مرکزی شهرستان اردکان منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار یزد، ناصر پایه‌دار به سمت بخشدار مرکزی شهرستان اردکان منصوب شد.