با هدف ارائه آموزشهای لازم برای کودکان انجام شد
طی یک عملیات مانور در مهدهای کودک اردکان کودکان وخردسالان آموزشهای لازم در زمینه پناه گیری و اقدامات اولیه امداد را فرا گرفتند .
این مانور بطور همزمان در کلیه مهد کودکهای اردکان برگزار شد و مسئولین ستاد حوادث شهرستان از برنامه یکی ازاین مانورها که در مهد کودک آوای باران برگزار شد بازدید بعمل آوردند .
در این مهد کودک با بصدا در آمدن زنگ آغاز مانور حرکات نمایشی خردسالان که از قبل توسط مربیان تمرین شده بود اجرا گردید و هریک از گروهها یکی از موارد پناه گیری کودکان در هنگام زلزله را به نمایش گذاشتند و در حین اجرای این برنامه آموزشهای لازم را از سوی مربیان فرا گرفتند.
طالعی دبیر ستاد حوادث شهرستان اردکان برگزاری این مانورها را خصوصا برای کودکان لازم وضروری خواند و گفت :با اجرای این برنامه های نمایشی هم کار آموزش صورت گرفته وهم به نوعی فرهنگسازی در زمینه مقابله با خطرات وبلایای طبیعی انجام شده است و انجام مستمر این مانورها در حفظ خونسردی وجلوگیری از رعب ووحشت کودکان در هنگام رخداد های طبیعی بسیار موثر می باشد .
گفتنی است نونهالان این مهد کودک پس از انجام موفقیت آمیز مانور با اجرای سرود ی آرامش وامنیت را جشن گرفتند .