مهندس روستايي در نشست كارگروه صنعت شهرستان تاكيد كرد
فرماندار اردكان در نشست كار گروه صنعت و معدن اردكان بر هماهنگي واحدهاي صنعتي در خصوص حركت بر مدار سند توسعه صنعت در اين شهرستان تاكيد كرد
روستايي با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادي اردكان در هيات دولت به تصويب رسيده و جهت اجرايي شدن مراحل پاياني خود را طي مي كند گفت :منطقه ويژه اقتصادي اردكان در محور اردكان نايين به وسعت 60 كيلومتر مربع و با محوريت صنعت فولادي طراحي شده و توسعه و ايجاد همه واحدهاي صنعتي بايد در چار چوب اين منطقه شكل پيدا كند .
روستايي همچنين ابراز اميدواري كرد در محور صنعتي اردكان بتوان كليه خدمات از قبيل خدمات گمركي جهت سهولت در واردات و صادرات ارائه داد . وي همچنين ايجاد پست برق 400كيلو ولت در محور صنعتي اردكان و توسعه صنايع چوب را از ديگر برنامه هاي آينده اين شهرستان در حوزه صنعت بر شمرد .