فاطمه زهرا منصوری به سمت بخشدار عقدا منصوب شد

طی حکمی از سوی استاندار یزد، فاطمه زهرا منصوری به سمت بخشدار عقدا منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر مهران فاطمی طی حکمی، فاطمه زهرا منصوری را به سمت بخشدار عقدا منصوب کرد.