سایت ها تا حد زیادی تاثیر گذاری خودشان رادر فضای استان نشان داده اند

مهندس اولیا نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای اختصاصی با یزدنا خبر از تشکیل مجمع نمایندگان استان یزد داد.وی مجلس هشتم را نسبت به مجلس هفتم،مجلسی متوازن خواند .اولیا گفت:سایت ها تا حد زیادی تاثیر گذاری خودشان را در فضای سیاسی،اجتماعی و حتی اقتصادی کشور و استان نشان داده اند و می توانند فضای مناسب تری برای توسعه استان ایجاد کنند.
نماینده مردم یزد، دولت و مردم را نیازمند نقد خواند.