كارشناس سازمان ملي جوانان استان:
كارشناس اوقات فراغت سازمان ملي جوانان استان بابيان اينكه سامانه اوقات فراغت گامي موثر براي جلوگيري ازارائه آمار موازي در زمينه اوقات فراغت است آموزشهاي لازم در زمينه استفاده از اين سامانه را به كاربران ارائه نمود.
" مهدي دهقان"در اين نشست آموزشي كه در فرمانداري اردكان برگزار شد ،افزود : اين سامانه به صورت ملي و كشوري جهت ساماندهي آمار ،اطلاعات وبرنامه هاي پايگاه هاي اوقات فراغت راه اندازي شده كه كليه افراد علاقه مند مي توانند با ورود به اين سامانه در هر يك از پايگاه هاي اطلاعات موجود ثبت نام نمايند.
وي هدف از راه اندازي اين سامانه را نبود بانك اطلاعات جامع اوقات فراغت در كشور جهت تصميم سازي و برنامه ريزي و هدايت و نظارت بر عملكرد مجريان فراغتي عنوان نمود .
همچنين ايجاد روحيه واحد در ارائه آمار و اندازه گيري ميزان و تحقق اهداف پيش بيني شده و ميزان استقبال شركت كنندگان از برنامه ها را از ديگر اهداف اين سامانه بر شمرد.
كارشناس سامانه اوقات فراغت ضمن آموزش بخش هاي مختلف اين سامانه به كاربران ، كليه دستگاه هاي مرتبط با امر اوقات فراغت جوانان به صورت اختصاصي و عمومي را به تكميل اطلاعات پايگاه خود در اين فضاي مجازي توصيه نمود.
گفتني است در اين نشست2ساعته آموزشي تعداد 30نفر از رابطين اوقات فراغت دستگاه هاي مختلف شهرستان اردكان با نحوه ورود اطلاعات به اين سايت آشنا شدند .