با موضوع اوقات فراغت جوانان برگزار شد
فرماندار اردكان در اين نشست كه با حضور ادارات وارگانهاي مرتبط با امر اوقات فراغت برگزار شده بود به استفاده بيشتر از ظرفيتهاي آموزش پرورش در اين راستا تاكيد كرد .
روستايي در نشست ساماندهي امور جوانان با موضوع اوقات فراغت گفت :هريك از دستگاه هاي اداري كه بتوانند خدمات ونوع آموزشهاي خود را به مدارس منتقل كنند به طور قطع تعداد شركت كنندگان به مراتب بيشتر از مراكز متفرقه خواهد بود .
وي در ادامه حضور خوب افراد در كلاسهاي تابستاني ،برنامه ريزي منظم ،سياست گذاري خوب واستفاده مطلوب از اوقات فراغت دانش آموزان را حايز اهميت دانست واظهار داشت اين برنامه ها در سالهاي گذشته كم وبيش به اجرا رسيده است وانتظار مي رود كه در سال جاري با مد نظر قرار دان اين نكات به وضعيت مطلوب تري دست يابيم .وي ابراز اميدواري كرد با همكاري جمعي همه دستگاهها و با محوريت آموزش وپرورش فعاليتهاي مربوط به اوقات فراغت جوانان بيش از پيش كسترش يابد .
مشاور جوان فرماندار هم در اين جلسه در خصوص برنامه هاي ستاد ساماندهي امور جوانان در اردكان گزارشي را ارائه نمود و اظهار داشت در سال جاري استان يزد يكي از رتبه هاي برتر را در بحث راه اندازي ستاد ساماندهي امور جوانان كسب كرده است كه در جلسات پيوسته خود دو موضوع ساماندهي ازدواج جوانا ن و اوقات فراغت را مد نظر داشته است .
عيداني در ادامه در زمينه سامانه اوقات فراغت گفت :علاقه منداني كه قصد شركت در كلاسهاي اوقات فراغت را دارند مي توانند با مراجعه به اين سامانه اقدام به ثبت نام نموده و نهايتا اين سامانه مي تواند گزارش كاملي از وضعيت اوقات فراغت هر دستگاهي ارائه نمايد .
وي در پايان از دستگاه هاي زيربط خواست تا برنامه هاي خود را در زمينه اوقات فراغت هرچه سريعتر در اختيار فرمانداري قرار دهند .
شايان ذكر است در اين جلسه تعدادي از مسئولين ادارات برنامه هاي اوقات فراغت خود را اعلام كردند .