در ساعات پاياني روز پنج شنبه در اردكان صورت گرفت
در درگيري مسلحانه بين سربازان گمنام امام زمان (عج)استان وقاچاقچيان مواد مخدر در اردكان 1 نفر از اشرار به هويت نامعلوم به هلاكت رسيد و يك نفر ديگر نيز به نام س-گ به بيمارستان اردكان انتقال يافت .
بنابه اظهارات شاهدان عيني و عوامل امنيتي اردكان در اين درگيري كه حوالي ميدان شهدا اردكان روي داد ،مقدار 300كيلو مرفين ،1قبضه اسلحه از نوع سيمينوف و 1دستگاه خودرو زانتيا از قاچاقچيان كشف و توقيف گرديد .

همچنين 2نفر از قاچاقچيان با يك دستگاه خودروي سواري زانتياي ديگر به خارج از حوزه استحفاظي شهرستان اردكان متواري شدند .تحقيقات اوليه حاكي از ان است كه قاچاقچيان قصد انتقال اين مواد مخدر را از زاهدان به تهران داشته اند