خانمی22 ساله با دردهای مکرر در ناحیه  شکم به بیمارستان ضیائی اردکان مراجعه و پس از انجام آزمایشات تشخیصی و سونوگرافی از ناحیه شکم و ضمائم با تشخیص توده شکمی در ناحیه ی تخمدان تحت عمل جراحی قرار گرفت . این عمل توسط خانم دکتر شهلا رشیقی متخصص زنان و زایمان و با همکاری تیم بیهوشی و اتاق عمل بیمارستان ضیائی در تاریخ 19/7/88 انجام شد و توده ای به ابعاد 100 × 180 × 200 میلی متر و به وزن 4 کیلو گرم از ناحیه تخمدان خارج شد و در حال حاضر حال عمومی بیمار خوب و در بخش جراحی زنان بیمارستان بستری است .