حضور جمعی از مسئولین شهرستان اردکان در اجتماع بزرگ زینبیون که باحضور باشکوه بانوان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.

 حضور جمعی از مسئولین شهرستان اردکان در اجتماع بزرگ زینبیون که باحضور باشکوه بانوان در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد.