جلسه هیات اجرایی انتخابات اردکان با حضور مسئولین انتخابات استان
در این جلسه که فرماندار، معتمدین اصلی انتخابات ،اعضای هیات بازرسی وشورای نگهبان ومسئولین کمیته های مختلف شهرستان واعضای ستاد انتخابات استان حضور داشتند مهندس دوران رییس ستاد انتخابات استان کلیه دست اندر کاران انتخابات در شهرستان اردکان را به صداقت ،امانتداری و ایجاد نشاط اتخاباتی توصیه نمود .
دوران ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون روند اجرای انتخابات در سراسر کشور وتمهیداتی که از سوی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات پر شور اندیشیده شده است ؛برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را بر پایه سه اصل اخلاق محوری ،قانون مداری وحضور حداکثری ضروری عنوان نمود وگفت با عنایت به این سه اصل مهم وتوجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات انشا الله چون گذشته انتخاباتی سالم وبه دور از هرگونه تنش را شاهد باشیم .
رییس ستاد انتخاباتی استان ابراز امیدواری کرد که در شهرستان اردکان با توجه به تجارب بالای فرماندار در برگزاری چندین انتخابات گذشته هیچ گونه مشکلی ایجاد نخواهد شد .
در ادامه مهندس روستایی فرماندار اردکان ضمن تشکر از مسئولین ستاد انتخابات استان که در این برهه حساس عنایت بیشتری به شهرستانها می نمایند گفت :یکی از علت هایی که شاید در پاره ای از انتخابات گذشته از لحاظ نحوه اجرا اردکان امتیاز کمتری آورده است بدلیل وسعت ووجود فاصله بین بخشها وتعدد روستا هایی است که در آنها آرای مردم اخذ می شود وبه این دلیل گاهی نتیجه انتخابات اردکان دیرارسال شده است اما جای شکر ومباهات است که در تمامی مراحل چه پیش از اجراچه در حین برگزاری وپس از آن انتخابات اردکان سالم و بانشاط بوده است .
روستایی در ادامه از مسئولین کمیته های مختلف انتخابات در اردکان خواست تا در صورت بروز مشکل موارد خود را با اعضای ستاد استان مطرح نمایند که پس از طرح موارد ومشکلات و ایراد سئوالات توضیحات لازم توسط مسئولین استان ارائه گردید