"مشتاقيان " در نشست شوراي مديريت فرهنگي اين شهرستان كه در محل فرمانداري تشكيل شد با بيان اين مطلب گفت: اين جشنواره براي اولين بار به منظور حفظ وحراست از فرهنگ عامه مردم اردكان و شناساندن ويژگي هاي بافت قديم اردكان در اين شهر برگزار مي شود.
وي  افزود:در طول برگزاري جشنواره تلاش خواهد شد تا كارگاه هاي قصه نويسي ،خاطره نويسي ،بازي هاي بومي و كارگاه هاي احياء و مرمت بناهاي تاريخي به معرض ديد گذاشته شود.
ساماندهي تورگردانان ،تقويتي ايمني آثار و ابنيه تاريخي و جلب مشاركت دهياريها در تعمير و مرمت آثار تاريخي در روستاها از ديگر مصوبات شوراي ميراث فرهنگي اردكان بود.