از پنج شنبه شب گذشته در محل " حسینیه بازارنو اردكان " مراسم تعزیه خوانی امام حسین (ع) و یاران بزرگوارش در حال اجراست. این مراسم تا فردا شب ادامه دارد.