با پیگیری شرکت عمران شهرک صنعتی اردکان در حال انجام است
با تشکیل شرکت عمران شهرک صنعتی اردکان ونظارت وپیگیری فرماندار و مساعدت نمایده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تامین کلیه زیر ساختهای شهرک صنعتی اردکان در حال انجام وسامان است .
عباسعلی روستایی با حضور در جلسه شرکت عمران شهرک صنعتی اردکان که برای حل مشکل گازدر محل کارخانه سنگ عماد تشکیل شده بود وکلیه مدیران واحدهای صنعتی در آن شرکت کرده بودند با اشاره به اینکه گاز رسانی به شهرک صنعتی با مشکلات عدیده ای همراه بوده گفت :در حال حاضر که پیگیری ورایزنی های لازم صورت گرفته فرصتی ایجاد شده تا واحدهای صنعتی از نعمت گاز بهره بگیرند ولی با توجه به محدودیتی که در این راستا وجود دارد اگر فرصت را از دست بدهید ودر پرداخت هزینه های مربوطه تعلل نمایید ممکن است صنایع بزرگتر در سراسر استان این ظرفیت را پر نمایند ومجدادا برای اردکان مشکل ایجاد شود .
در این جلسه افخمی مدیر عامل شرکت عمران شهرک صنعتی اردکان گزارشی پیرامون مصوبات جلسه گذشته در زمینه آب وگاز ارائه نمود و ابراز امیدواری کرد که باهمکاری مدیران صنایع شهرستان ارتقا وضعیت شهرک را روز به روز شاهد باشیم .
در ادامه تقدیری مشاور فرماندار در امور شهرک صنعتی و مدیر امور اداری کارخانه شیشه پیرامون پیگیری های انجام شده در خصوص حفر چاه شماره 2و عملیات لوله گذاری آن که در حال انجام است مواردی بیان نمود وافزود آبی که از این چاه بهره برداری می شود سختی آن بسیار کم بوده ودر حد آب شرب سابق اردکان می باشد که برای شهرک ومصارف صنعتی بسیار مناسب است .
تقدیری در زمینه گاز رسانی به شهرک ومراحل کار انجام شده توسط شرکت عمران نیز گفت :طراحی عملیات گاز رسانی تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد و مرحله بعد مرحله انعقاد قرار داد است که با توجه به میزان مصرف به هر واحد صنعتی بابت هزینه های گاز رسانی شامل حفاری ،لوله گذاری و نصب علمک مبلغی اختصاص داده شده است .

در این جلسه مقرر شد کلیه صنایع مستقر در شهرک مبلغ مربوطه با بت گاز را بپردازند و شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز بابت زمینهای بدون مالک شهرک مبلغ 150میلیلون تومان مساعدت نماید