"علی شاکر"در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: مراکز ، موسسات خیریه و تشکل های همسو با فعالیت های بهزیستی ارزش بالغ بر300 میلیون ریال کمک بلاعوض برخوردار شده اند .
وی اظهار داشت:
در نگهداری معلولین به تعداد 436 نفر به ارزش یک میلیارد و 511میلیون و 188 هزار ریال هزینه شده است ،همچنین
به 220 نفر از معلولین واجد شرایط و نیازمند به میزان 520 میلیون و 390 هزار ریال کمک موردی بلاعوض شده است.
"علی شاکر"خبر از
ارائه یارانه به چهار مرکز توانبخشی روزانه وشبانه روزی تحت نظارت بهزیستی به میزان یک میلیارد و 687میلیون و 600 هزار ریال تامین شده است،داد .
وی پرداخت مستمری خانواده های از کار افتاده و زنان سرپرست خانوار به تعداد 414 خانوار به میزان یک میلیارد و 528 میلیون و990 هزار ریال دانست.
"شاکر"افزود: کمک موردی بلاعوض به 408 خانوار نیازمند به ارزش 609 میلیون و 129 هزار و 234 ریال شامل :کمک هزینه جهیزیه ،درمان ،تعمیر مسکن ،لوازم ضروری زندگی و... نموده است.
"علی شاکر"گفت: توزیع سود سهام عدالت به تعداد 2095 نفر به ارزش یک میلیارد و 676 میلیون ریال داشته است.
همچنین وی از کلیه خیرین با توجه به فرموده مقام معظم رهبری که همه باید خدمتگذار محرومین و معلولین باشند ،تشکر وقدردانی نمود.