برگزاری کارگاه آموزشی سلامت اربعین درخصوص بهداشت آب و مواد غذایی و مقابله با بیماری‌های احتمالی در پیاده‌روی اربعین

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت اربعین درخصوص بهداشت آب و مواد غذایی و مقابله با بیماری‌های احتمالی در پیاده‌روی اربعین

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردکان; کارگاه آموزشی سلامت اربعین درخصوص بهداشت آب و مواد غذایی و مقابله با بیماری‌های احتمالی در پیاده‌روی اربعین در سالن شهید حنیف فرمانداری برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور نمایندگان ادارات، اعضای خانه مشارکت مردم در سلامت و سازمان‌های مردم نهاد بود نکاتی در خصوص بهداشت آب و مواد غذایی و مقابله با بیماری‌های احتمالی در پیاده روی اربعین ارائه گردید.