مراسم معارفه سرپرست فرمانداری اردکان

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری اردکان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریزد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری شهرستان اردکان با حضور عزیزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداریزد برگزار شد.