رئيس ميراث فرهنگي گفت
"رسول مشتاقيان" در گفتگو با ايرنا ،بيان داشت:اين برج ديده باني مي باشد كه قدمت آن به دوران افشاريه مي رسد.
وي اضافه نمود:زير بناي ان بالغ بر 300 متر مربع در دو طبقه با نمايي از كاهگل و ساخته شده از خشت خام مي باشد.
وي گفت: در دوران افشاريه به دستور نادر شاه افشاردر سراسر ايران برج هاي براي ديده باني و افزايش امنيت كشور ساخته مي شده است .
"مشتاقيان "يادآور شد:در شهرستان اردكان بيش از 800 بناي تاريخي از دوران هاي مختلف تا دوره پهلوي اول شناسايي شده كه 207 اثر آن در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.
لازم به ذكر است، نخستين بنا، مسجد حاج محمد حسين در سال 1353 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.