بخشدار عقدا گزارش می دهد
سال 87که از سوی مقام معظم رهبری سال نو آوری وشکوفایی نامگذاری گردیده از جوانب مختلف حایز اهمیت بوده است و دراین میان موفقیتهای چشمگیر دولت نهم در تمامی عرصه ها و پیشرفتهای ایجاد شده در این دوره بر هیچ کس پوشیده نیست تا آنجا که رهبر عزیزمان با گرامیداشت سی امین سال غیرت ومردانگی مردم ایران دهه چهارم انقلاب را دهه هدایت وپیشرفت نام نهادند و این مقدمه یک تلاش مضاعف وخستگی ناپذیر برای تحقق تمامی اهداف نظام اسلامی وانقلاب است .از آنجا که مناطق توسعه نیافته ومراکز بخش وروستاها همیشه مد نظر خدمت بوده اند برای آگاهی از فعالیتهای انجام شده در دولت نهم در خصوص بخش عقدا طی گزارشی از زبان بخشدار منطقه موارد ذیل بیان می گردد . که در مقدمه عملکرد 70بندی ارائه شده از فعالیتهای این بخش لحاظ می گردد .
بخشدار عقدا با ذکر پاره ای ویژگیها واستعدادهای منطقه عقدا گفت :در سایه حمایتهای دولت نهم ودر مدت 42 ماه که از عمر این دولت گذشته است بحمدالله تعداد 420پروژه کوچک وبزرگ در زمینه های مختلف در بخش عقدا به بهره برداری رسیده است .وی در زمینه حل مشکلات زیر بنایی منطقه در بخشهای اب ،گاز ،برق وراه که همواره منظور نظر مسئولین بوده است به برخی از عملکردهای ویژه اشاره نمود وافزود علی رغم مشکلات کلی آب روستاها بدلیل وقوع خشکسالی های پی در پی وکاهش حجم سفره های زیر زمینی وقنوات ،انتقال خط لوله آب زاینده رود به 5 روستای اشتیجه ،ملکوه ،کمکوه ،سفید کوه و کیکوه که در حال حاضر بهره برداری آن انجام شده همچنین شروع عملیات اجرایی خط دوم انتقال آب از مخزن خلیل آباد به شهر عقدا و روستاهای شمس آباد ،هفتادر وسرو سفلی که در سه ماهه اول سال 88به بهره برداری خواهد رسید مجموعا با اعتبار 15 میلیارد ریال از خدمات بخش آب در یک سال اخیر در عقدا بوده است ؛بخشدار عقدا در زمینه گاز رسانی از برخوردار شدن 8روستای بخش عقدا (7روستا بصورت مجتمع ویک روستای مستقل )از نعمت گاز انشا الله تا فروردین سال 88خبر داد و گفت :برای اجرای کامل این طرح شامل حفاری ،لوله گذاری ،ساخت ایستگاه ها ،نصب علمک وتجهیزات مورد نیاز مبلغ 20 میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد .
در بخش راه عقدا نیز فعالیت وپیگیری بخشداری منطقه وهمراهی مسئولین محترم راه در استان وشهرستان قابل ملاحظه بوده است . در این راستا احداث 2 مورد راه روستایی به طول 13 کیلومتر و اعتبار 5 میلیارد ریال که روستاهای کیکوه ،بلیل ،دوگان وپازر را به مرکز بخش متصل می نماید قابل اشاره بوده است ؛همچنین مرتفع نمودن 5 نقطه از نقاط حادثه خیز جاده های اصلی وروستایی در محل های چاه نو ،ورودی خلیل آباد ،ورودی خاستکوه ،خروجی وراعون وتقاطع شمس آباد –فخرآباد و احداث 4 پل زیر گذر در نقاط ورودی وخروجی شهر عقدا وروستاهای شمس آباد وهفتادردر فروردین ماه آینده از دیگر برنامه هاست .
بخشدار عقدا با بیان این مطالب و اشاره به اهمیت بهسازی وساماندهی ورودی استان از تامین روشنایی ورودی شهر عقدا به طول 2 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 200میلیون ریال خبر داد وگفت :در موارد جزیی تر برق رسانی به روستای رحمت آباد با اعتبار بالغ بر 200میلیون ریال به زودی آغاز خواهد شد .
گنجی در پایان ضمن تشکر از حسن نظر وهمراهی خوب مردم شهید پرور عقدا از دلسوزی و تلاش مسئولین استان وشهرستان بویژه فرماندار اردکان تقدیر نمود .