تا دوم اسفند ۹۸

در این ویدئو مصادیق حق‌الناس در انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری مرور شده است.

 Download فیلم