حماسه حضور

محمدعلی طالبی استاندار یزد در این بازدید، ضمن دیدار با عوامل ستاد انتخابات شهرستان مستقر در فرمانداری اردکان، در جریان اقدامات صورت‌گرفته قرار گرفت و سپس از چند شعبه اخذ رأی بازدید کرد.

 

دریافت کنید

 Download فیلم