در ایام نوروز انجام شد
فرماندار اردکان از پایگاه امداد ونجات جمعیت هلال احمر واقعدر امامزاده سید نور الدین احمد بازدید نمود و با عوامل مستقر در پایگاه گفتگو کرد .
فرماندار اردکان ضمن تقدیر وتشکر از امداد گران و دیگر دست اندر کاران امداد در راه کمک رسانی به حادثه دیدگان بر تقویت روحیه امداد گری تاکید نمود .
در این نشست یک ساعته امدادگران به طرح مشکلات موجود از جمله نداشتن ساختمان برای پایگاه پرداختند وفرماندار در خصوص رفع مشکلات در حد امکان قول مساعد داد .
در ادامه فرماندار اردکان از پست راهنمایی مسافران نوروزی واقع در میدان چادر ملو بازدید نمود واز نزدیک در جریان روند کار راهنمایی مسافران توسط راهنمایان جوان هلال احمر قرار گرفت .در خاتمه مهندس روستایی در پایگاه اورژانس اردکان حضور یافت و ضمن استماع گزارش کار از عوامل اورژانس جهت خدمت به همشهریان تقدیر وتشکر نمود.