در هفته جاری انجام شد
فرماندار اردکان در بازدید اخیری که از بخش عقدا انجام داد با حضور در روستاهای شمس آباد ،سرو علیا ،مزرعه نو وخلیل آباد پیشرفت کار پروژه های روستایی را مورد نظر قرار داد.
روستایی در این بازدید ها از میدان ورودی شمس آباد ،فضای سبزریفیوژ میانی  روستای خلیل آباد ،استخر ذخیره اب سرو علیا و خانه بهداشت این روستا دیدن نمود ودر راستای تسریع در اجرای پروژه هماهنگی هایی انجام داد.
بخشدار عقدا در زمینه پروژه میدان امام حسین روستای شمس آباد با ارائه توضیحاتی گفت :برای این پروژه تاکنون مبلغ 150میلیون ریال در زمینه سنگ جدول وبستر سازی هزینه گردیده است و تا تکمیل وبهره برداری نهایی مبلغ 300میلیون ریال دیگر بودجه مورد نیاز می باشد .
در ادامه فرماندار اردکان از فضای سبز ریفیوژمیانی روستای خلیل آباد که اعتباری بالغ بر 50میلیون ریال برای کاشت آن هزینه گردیده است دیدن کرد و در روستای سرو علیا نیز طی بازدید از استخر نیمه تمام ذخیره آب زمستانی دستورات لازم را برای پیگیری اتمام کار وآبگیری این استخر صادر نمود .
در سرو علیا همچنین پیشنهاد واگذاری مدرسه تعطیل شده روستا به شورای شهر جهت دایر نمودن کارگاه قالی بافی توسط شورای روستا عنوان شد که دراین زمینه فرماندار با رییس آموزش وپرورش رایزنی کرد.در زمینه آنتن دهی نامناسب موبایل این روستا نیز  با مدیر عامل مخابرات استان رایزنی شد وقول مساعد تقویت آنتن دهی از طریق نصب BTS توسط اداره مخابرات اخذ گردید.
دیدار و گفتگو با اهالی روستاهای مذکوردر زمینه مشکلات وکمبودها از دیگر برنامه های فرماندار در این بازدید بود .