آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه آموزشگاه شهیداکبر کمالی

در مراسمی با حضور سرپرست فرمانداری اردکان، مدیریت آموزش و پرورش و خانواده شهید اکبر کمالی کلنگ طرح توسعه آموزشگاه با سطح زیربنای ۱۸۵متر مربع و اعتبار خیری ده میلیارد ریال به زمین زده شد.