مصطفی پوردهقان اردکان بالاترین رای را در حوزه انتخابیه اردکان کسب کرد.

نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اردکان

 آگهی نتیجه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابیه اردکان

 

 در اجرای ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۹۵ آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه اردکان می‌رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ١١/١٢/١٤۰۲ در حوزه انتخابیه اردکان برگزار شد جمع آرای مأخوذه صحیح ۳۶۸۷۱ بود که اشخاص زیر به ترتیب :

 

 ۱ - آقای مصطفی پوردهقان اردکان نام پدر حسین دارای ۱۲۲۷۱ رأی

 

 ۲ - آقای محمدرضا دشتی اردکانی نام پدر عبدالرضا دارای ۱۰۴۴۷ رأی

 

۳ - آقای حسین کلانتری خلیل آباد نام پدر غلامرضا دارای ۵۳۱۵ رأی 

 

۴- آقای محمد ناظمی اردکانی نام پدر ابراهیم دارای ۱۳۰۷ رأی

 ۵ - آقای سیدعبدالرضا موسوی بفروئی نام پدر سیدتقی دارای ۵۰۳ رأی

 

 ٦- آقای مهدی رضازاده احمد آباد نام پدر محمد علی دارای ۴۹۲ رأی

 

۷ - آقای سیداکبر حسینی نژاد نام پدر سیدمهدی دارای ۴۰۷ رأی

 

۸-خانم مریم حاجی اسمعیلی اردکانی نام پدر غلامرضا دارای ۴۰۲ رأی

 

۹ - آقای داود مجاور ترک آبادی نام پدر جواد دارای ۳۴۶ رأی

 

۱۰ - خانم سارا حیدری شریف آباد نام پدر عباس دارای ۳۴۲ رأی

 

 ۱۱ - آقای اکبر قاسمی خلف بادام نام پدر عباس دارای ۳۴۲ رأی

 

 ۱۲ - خانم مریم یوسفی نام پدر حسین دارای ۳۰۷رأی

 

 ۱۳ - آقای سید محمدرضا کاظمی هفتادر نام پدر سید علی دارای ۲۷۵ رأی

 

 ١٤ - آقای محمدجواد کمالی اردکانی نام پدر علی دارای ۲۳۴ رأی 

 

۱۵ - آقای رضا تابش نام پدر هوشنگ دارای ۲۲۶ رأی

 

 ۱۶- آقای حسین طالبیان نام پدر علی دارای ۱۰۵ رأی

 

 ۱۷ - آقای محمد ذاکر اردکانی نام پدر ماشاء الله حسین دارای ۹۴ رأی

 

 ۱۸ - آقای رضا کریمی نام پدر شعبانعلی دارای ۹۰ رأی

 

 ۱۹ - آقای احمدرضا شورابی خلف بادام نام پدر عباس دارای ۶۱ رأی 

 

 ۲۰ - آقای عباس دهقانی فخرآباد نام پدر علی دارای۴۵ رأی 

 

۲۱ - آقای محمدرضا ملک افضلی نام پدر کاظم دارای ۱۲ رأی 

 

۲۲ - آقای مرتضی خانی متکستانی نام پدر یداله دارای ۱۱ رأی می باشند.

 

 اینک در اجرای ماده ۸۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان اردکان برای قبول شکایات آماده می باشد .

 

 در ضمن به استناد تبصره‌های ۱و۲ و۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی نام پدر شغل نشانی کامل شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

 هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

 

 حسین سبزواري فرماندار شهرستان اردکان مرکز حوزه انتخابیه اردکان