گزارش تصویری

روند دریافت صندوق شعب اخذ رای و جمع‌بندی آرای ماخوذه در ستاد انتخابات

گزارش تصویری از روند دریافت صندوق شعب اخذ رای و جمع‌بندی آرای ماخوذه در ستاد انتخابات شهرستان اردکان