پس از پایان فرصت قانونی انصراف نامزدهای نمایندگی و با انصراف 11 نفر در حوزه انتخابیه اردکان اعلام شد:

اسامي نهایی نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابیه شهرستان اردکان

در اجراي ماده 42 آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد .

 -1 آقاي  مصطفي  پوردهقان اردكان فرزند حسين  كد نامزد 19

 -2 آقاي  رضا  تابش فرزند هوشنگ  كد نامزد 21

 -3 خانم  مريم  حاجي اسمعيلي اردكاني فرزند غلامرضا  كد نامزد 23

 -4 آقاي  سيداكبر  حسيني نژاد فرزند سيدمهدي  كد نامزد 26

 -5 خانم  سارا  حيدري شريف آباد فرزند عباس  كد نامزد 27

 -6 آقاي  مرتضي  خاني متكستاني فرزند يداله  كد نامزد 28

 -7 آقاي  محمدرضا  دشتي اردكاني فرزند عبدالرضا  مشهور به دشتی اردکانی كد نامزد 31

 -8 آقاي  عباس  دهقاني فخرآباد فرزند علي  كد نامزد 35

 -9 آقاي  محمد  ذاكراردكاني فرزند ماشاءاله حسين  مشهور به اردکانی كد نامزد 36

 -10 آقاي  مهدي  رضازاده احمدآباد فرزند محمدعلي  كد نامزد 37

 -11 آقاي  احمدرضا  شورابي خلف بادام فرزند عباس  كد نامزد 46

 -12 آقاي  حسين  طالبيان فرزند علي  كد نامزد 47

 -13 آقاي  اكبر  قاسمي خلف بادام فرزند عباس  مشهور به قاسمی كد نامزد 52

 -14 آقاي  سيدمحمدرضا  كاظمي هفتادر فرزند سيدعلي  كد نامزد 69

 -15 آقاي  رضا  كريمي فرزند شعبانعلي  كد نامزد 56

 -16 آقاي  حسين  كلانتري خليل آباد فرزند غلامرضا  مشهور به - كد نامزد 57

 -17 آقاي  محمدجواد  كمالي اردكاني فرزند علي  كد نامزد 58

 -18 آقاي  داود  مجاورترك آبادي فرزند جواد  كد نامزد 59

 -19 آقاي  محمدرضا  ملك افضلي فرزند كاظم  كد نامزد 61

 -20 آقاي  سيدعبدالرضا  موسوي بفروئي فرزند سيدتقي  كد نامزد 62

 -21 آقاي  محمد  ناظمي اردكاني فرزند ابراهيم  كد نامزد 71

 -22 خانم  مريم  يوسفي فرزند حسين  كد نامزد 68

          ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ  1402/12/03 آغاز مي شود و  تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت .

 

لازم به ذکر است اسامی انصرافی ها بعد از اعلام نتایج توسط شورای نگهبان به شرح ذیل می باشد
امید افخمی،مهدی شاکر اردکانی،مصطفی قطب‌زاده اردکانی،امیردهستانی اردکانی، عباس دهستانی اردکانی، حسن حسنی، ابوالقاسم هاتفی اردکانی، جابر قطب الدینی فخرآباد، زهرا احمدی،جواد رفیع شریف آباد،علی خواجه سروی