برگزاری جلسه فوق العاده پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی شهرستان اردکان

با توجه به شرایط خاص اجتماعی حاکم و با رویکرد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی در شهرستان اردکان جلسه‌ای با حضور دشتکیان دادستان عمومی انقلاب شهرستان، دبیر ستاد انتخابات، اعضای دفتر نظارت و ضابطین خاص جرایم انتخاباتی شورای نگهبان، رئیس پلیس پیشگیری، شهرداران شهرهای اردکان و احمدآباد، روسای ستادهای انتخاباتی و برخی از نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان برخی از ادارات دولتی خدمات‌رسان در محل دادگستری اردکان برگزار گردید.

 در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص امور مبتلا به انتخاباتی شهرستان، ضوابط قانونی حاکم تشریح و بر لزوم توجه و اجرای موارد ذیل تاکید گردید :

۱_ فصل الخطاب تمامی امور قوانین حاکم بوده و جهل به آن و جزئیات امر رافع مسئولیت کیفری نیست کما اینکه اجرای صحیح قانون هیچ منافاتی با شور و شوق  انتخاباتی ندارد.
۲ -لزوم نظارت موثر بر تبلیغات فضای محیطی و فیزیکی شهری و همچنین رسانه‌های فضای مجازی و حقیقی از حیث رعایت ضوابط حاکم و پرهیز از هرگونه: شتاب زدگی، اقدامات مغایر امنیت ملی و نظم عمومی، تخریب شخصیت، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، تحریر و نشر اکاذیب، تعرض و تخریب اموال و آثار و فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای دیگر، نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغاتی خلاف قانون، استفاده از آثار تبلیغاتی مغایر موازین شرعی و عفت عمومی و تولید یا انتشار هرگونه محتوا یا اخبار جعلی و خلاف واقع در هر یک از درگاه‌های نشر
 ۳- لزوم توجه ویژه به موازین مندرج در ماده ۷۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از جهت الصاق اعلامیه پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی در خصوص تجهیزات و علائم رسمی دولتی و تاسیسات عمومی
۴ -لزوم ایجاد و گسترش بستر فضاهای محیطی و فیزیکی تبلیغاتی شهری و روستایی توسط شهرداران و دهیاران با توجه به ضوابط مساوات در فعالیت‌های  تبلیغی هر نامزد و همچنین نظارت موثر دستگاه‌های خدمات رسان دولتی و غیردولتی از حیث رعایت ضوابط ایمنی و فنی توسط ستادهای انتخاباتی به منظور پرهیز از بروز و وقوع صدمات بدنی و مالی به اشخاص و شهروندان