بررسی مسائل و مطالبات موجود در شهر احمدآباد اردکان؛ در نشستی با حضور استاندار یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین شهرستان و استان