سرپرست فرمانداری اردکان به‌همراه نماینده مردم و جمعی از مسئولان با حضور در بخش عقدا با مردم و مسئولان محلی دیدار و از پروژه‌های دردست‌احداث بازدید کردند.
 
مسئولان همچنین در روستاهای هفتادر، زرجوع، بلیل، دوگان و پازر، سروعلیا، نارستان و کیکوه مشکلات این روستاها را بررسی کردند.
 
افتتاح کوچه‌باغ سنگ‌فرش سروعلیا، دیدار مردمی در کاروان‌سرای شاه‌عباسی عقدا و تبادل‌نظر درخصوص ساخت کتابخانه عقدا از دیگر برنامه‌های این سفر بود.