به مناسبت هفته سلامت
فرماندار شهرستان اردکان با گرامیداشت هفته سلامت و روز جهانی بهداشت در پیامی اهمیت این مناسبت را بیان نمود .
احمد کمالی دراین پیام رعایت اصول و موازین بهداشتی را در دو بعد سلامت روان و سلامت جسم رمز تداوم حیات جوامع بشری دانسته و افزود :پویایی ،تحرک وپیشرفت جوامع بشری همگی در گرو سلامت جامعه تعریف می شود و جامعه بیمار چه در بعد جسم و چه در بعد روح و روان اعضای آن قادر به پیشرفت نمی باشند .
فرماندار اردکان در بخشی از این پیام با مدنظر قرار دادن اهمیت ریشه یابی و علت یابی امراض جسمی و روحی و لزوم پیشگیری به برخی از عوامل اجتماعی بعنوان عاملین ایجاد مخاطره در بهداشت روان وجامعه اشاره نمود و گفت :وظیفه روانشناسان و جامعه شناسان ساکن در هر منطقه است که با مطالعه و بررسی دقیق و لحاظ نمودن عوامل بومی نظیر جغرافیای طبیعی و انسانی ،آداب و رسوم ،طرز تفکر و...عوامل ایجاد مخاطرات بهداشت روان فرد و جامعه را شناسایی و راه های مقابله با آنرا پیشنهاد نمایند .
در بخش دیگری از این پیام آمده است :امراض اجتماعی چون اعتیاد ،طلاق ،بزهکاری وقانون شکنی که سلامت روانی اجتماع را به مخاطره می اندازدهزینه های درمان سنگینی را به جامعه تحمیل می نماید که اگر تفکر پیشگیرانه داشته باشیم این هزینه ها و مخارج بسرعت تقلیل می یابد و بنده بعنوان مسئول شورای بهداشت شهرستان از افراد متخصص و خبره می خواهم تا بعنوان مشاور کار آمد با ارائه پیشنهادات پیشگیرانه ما را یاری نمایند تا انشا الله جامعه ای عاری از امراض روحی و جسمی را داشته باشیم واز این طریق نعمت سلامتی پروردگار را شکر و سپاس گوییم.