فرماندار اردكان در گردهمايي صاحبان صنايع
روستايي ضمن بازديد از تعدادي از صنايع در حال راه اندازي در شهرك صنعتي اردكان در جلسه گردهمايي مديرعاملان صنايع اردكان شركت نمود .
فرماندار اردكان در اين جلسه  با اشاره به مطلب فوق در زمينه پيگيريهاي انجام شده خصوصا براي رفع معظل گاز و آب شهرك توجه مديران را به حفظ روحيه تعاون و همكاري تا رسيدن به وضعيت مطلوب و تامين زير ساختها جلب نمود .
وي با بيان اينكه رشد سريع صنعت و سرمايه گذاري در اردكان رسالت ما را در ايجاد فضاي مناسب سنگينتر ساخته است اظهار داشت براي نيل به اين هدف همكاري و حسن نظر مدير عاملان صنايع الزامي است .
در حاشيه اين گردهمايي مدير امور اجرايي شهركهاي صنعتي استان در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار واحد مركزي خبر گفت :امسال 40ميليارد ريال اعتبار به شهركهاي صنعتي استان اختصاص يافته است كه اين اعتبار صرف توسعه زير ساختهاي 14 شهرك از جمله احداث خيابان وانتقال آب ،گاز و برق به شهرك صنعتي خواهد شد .
شجريان با بيان اينكه انتقال گاز به شهرك صنعتي اردكان از اولويتهاي                    شركت شهركهاي صنعتي استان مي باشد گفت :شهرك صنعتي اردكان سومين شهرك صنعتي استان است كه به شبكه گاز متصل مي شود . وي افزود :طرح انتقال گاز به شهرك صنعتي اردكان شامل 16 كيلومتر شبكه گاز رساني و 3ايستگاه TDS مي باشد كه با اعتبار 800ميليون تومان اجرا و تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد .
در پايان اين گردهمايي مقرر شد هريك از مديران عامل واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك اردكان مبلغ تعيين شده به عنوان خود ياري جهت انتقال گاز در اسرع وقت پرداخت نمايند .
در حال حاضر از 47واحد شهرك صنعتي اردكان 37واحد به توليد رسيده است كه زمينه اشتغال 2 هزار نفر رافراهم كرده است .