فرماندار اردکان خبر داد

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"احمد کمالی" در جلسه ای که بمنظور هماهنگی برنامه حضور اعضای بنیاد علوی با بخشداران منطقه برگزار شد با اعلام این خبر گفت :بنیاد علوی زیر نظر مقام معظم رهبری با در نظر داشتن شاخصهایی که از طریق حضور چند روز پیش نمایندگان این بنیاد در بخشهای خرانق و عقدا به دست آمده است با هدف تامین پوشاک روستاییان به تعداد 13800نفر از روستاییان واجد الشرایط بخش خرانق و عقدا پوشاک کامل اهدا می نماید .
     فرماندار اردکان مبارزه با فقر را یکی از اهداف فعالیت این بنیاد برشمرد و گفت :فقر به رشد انسانی لطمه وارد ساخته توسعه انسانی را محدود می کند و مانع سرمایه گزاری انسانی مورد نیاز جهت دستیابی به رفاه خانواده می شود ؛از این رو بنیاد علوی قصد دارد با شناسایی افراد نیازمند و مستحق در روستاهاو مناطق کمتر توسعه یافته خدماتی را در راستای رفع فقر برای انها انجام دهد .
     وی کمک به سازمانها و نهادهای حمایتی ،اجتماعی و فرهنگی ،توزیع هدایا در سراسر شهرها ،روستاها و مناطق محروم کشور ،برگزاری اردو برای دانش آموزان مناطق محروم در مراکز فرهنگی ورزشی تحت پوشش ،ایجاد صندوق حمایت از دانشجویان محروم مستعد ،بهبود و ارتقا بهره وری از طریق توسعه سیستمهای اطلاع رسانی و مدیریتی ،ارائه خدمات پزشکی به افراد محروم در بیمارستانها و درمانگاهخ های تحت پوشش و انجام خدمات زیر بنایی را از جمله مهمترین عملکردهای بنیاد علوی برشمرد .