با حضور امام جمعه و فرماندار اردكان برگزار شد
حجت الاسلام ديداري امام جمعه اردكان در اين نشست با بيان برخي علل شكاف ايجاد شده بين نسل اول ونسل سوم انقلاب توجه به خواسته هاي جوانان در عمل را براي مسئولين ذيربط خواستار شد .
امام جمعه اردكان تعريف نشدن زبان مشترك براي نسلهاي متفاوت را يكي از علل اين فاصله بين نسلي عنوان كرد و گفت فقدان زبان فرهنگي مشترك اين شكاف بين نسلي را روزبه روز عميقتر مي سازد و اين يك زنگ خطر براي ماست كه بايد به ان توجه نماييم .حجت الاسلام ديداري افزود تخريبهاي فرهنگي و دور كردن جوانان از واقعيتها كه در برخي برهه هاي زمان توسط دشمنان ما شفاف تر صورت مي گيرد و گاهي موارد همراه نبودن حرف وعمل ما با يكديگر باعث سيراب نشدن عطش دروني جوانان مي شود و اين فاصله را عميق تر مي كند .
فرماندار اردكان نيز با اشاره به اينكه همه نهادها وافراد متصدي فرهنگ در محدوده كاري خود زحمت كشيده اند گفت :با اين وجود برآيند كار فرهنگي تاثير گذار به درستي به چشم نمي آيد وما هر روز شاهد دورشدن نسل جوان از نسل ابتدايي انقلاب هستيم كه بايد براي رفع اين معضل چاره جويي نمود .روستايي متذكر شد كه اين واقعيت در كوچكترين واحد اجتماع يعني خانواده هم ديده مي شود و در حال حاضر بزرگترين مشكل والدين نداشتن تفاهم و تعامل با فرزندان است .
توجه به نوع خواسته هاي جوانان و شناخت فعاليتهاي رسانه اي براي همسو يي با جوانان مواردي بود كه از سوي فرماندار در اين جلسه مطرح شد . وي افزود ازدواج به هنگام ودرست يكي از اين نيازهاست و در واقع اين يك نياز براي بقاي اجتماع سالم است كه براي آن به برنامه ريزي خوب نيازمنديم .
سپس كوچك زاده دبير شبكه فعالين ازدواج استان (شفا ) در زمينه عملكرد اين شبكه در استان يزد وفعاليتهاي صورت گرفته در استان يزد بعنوان استان نمونه در اين زمينه در كشور گزارشي را ارائه نمود و ضرورت عضو گيري فعالين ازدواج شهرستانها را بيان نمود وگفت :شبكه شفا با ايجاد تعامل بين دستگاه هاي مختلفي كه متولي امر ازدواج جوانان هستند تلاش مي كند كه راه هاي  ازدواج آسان ،پايدار و به هنگام براي جوانانرا در اجتماع هموار نمايد . دبير شبكه فعالين ازدواج استان همچنين ادامه داد در حال حاضر سرمايه گذاري روي گروه هاي مرجع وفعالين امر ازدواج را در دستور كار شبكه استان داريم كه در اين راستا همايشهاي طلوع مهر را كه بصورت كارگاه هاي آموزشي با اساتيد مجرب در استان وشهرستان برگزار مي شود اجرا خواهيم نمود .
كوچك زتده با اشاره به اينكه فعالين امر ازدواج در اردكان شناسايي شده و فرمهاي مربوطه را پر نموده اند گفت اين شهرستان مي تواند بعنوان اولين شهرستاني كه اين همايش را برگزار مي كند آمادگي خود را اعلام نمايد .
گفتني است همايش طلوع مهر با حضور اساتيد برجسته كشوري براي اموزش فعالين ازدواج كه قبلا ثبت نام نموده اند در روزپنجشنبه 22مرداد ماه در كانون فرهنگي تربيتي امام خميني برگزار خواهد شد .