رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اردکان
 رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان اردکان گفت: در حال حاضر 11 هزار و 496 نفر در 7 شركت تعاوني روستایی و یک واحد اتحادیه در تعاوني روستايي شهرستان اردكان عضو هستند.

 علي ملايي در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اين شركت تعاوني‌ها با سرمایه ای بالغ بر يك ميليارد و 124 ميليون و 969 هزار و 900 ريال و 5 شرکت تعاونی کشاورزی با بیش از 3 هزار و 105 نفر عضو و با سرمایه‌ای به مبلغ 668 ميليون و 100 هزار ريال که عموماً از سرمایه گذاری اعضاء بوجود آمده، خدمات خود را در حوزه‌های مختلف عرضه می‌کنند.

 وي افزود: شبکه تعاون روستایی و کشاورزی شهرستان‌های اردکان و میبد تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان اردکان به عنوان بزرگترین و منسجم‌ترین تشکل مردمی است که در اقصی نقاط و کوچکترین روستاهای شهرستان حضور فعال داشته است.

 ملايي خاطرنشان کرد: بخش اعظم سرمایه مذکور صرف سرمایه ثابت شده و مابقی با توجه به حجم و تنوع فعالیت‌های شبکه به هیچ عنوان پاسخگویی نیازمندی‌های شبکه از نظر نهادها و مایحتاج تولید نمی‌باشد. وی گفت: خدمات اين تعاوني‌ها شامل توزیع کالاهای اساسی و معیشتی روستاییان، توزیع مواد سوختی روستايي، توزیع آرد خام و خبازی روستایی، توزیع نهادهای کشاورزی و دامی و ... در اقصی نقاط روستاها و آبادی‌های شهرستان مي‌باشد. رييس اداره تعاون روستايي اردكان خرید محصولات مازاد دامی شامل شیر و مرغ را 4 ميليون و 817 هزار، توزیع نهادهای دامی 21 هزار تن، تجهیز و تعمیر مراکز خرید محصولات کشاورزی و دامی 2 واحد، ایجاد مرکز عرضه محصولات دامی و محصولات روستایی 2 واحد، تامین کالاهای معیشتی و حرفه‌ای مورد نیاز روستاییان به مبلغ يك ميليارد و 964 ميليون و 422 هزار و 691 ریال و توزیع سموم و دفع آفات نباتی به میزان100 کیلوگرم در لیتر را از اهم فعالیت‌های این تعاونی در یک سال اخیر عنوان کرد.

 ملایی ارزیابی سرمایه گذار‌ی‌های صورت گرفته اعضاء از ابتدا تاکنون و توزیع اوراق سهام در دست اجرا 10 واحد تعاونی، کنترل و نظارت بر شبکه و حسابرسی از واحدهای تعاونی 13 واحد و برگزاری مجامع تعاونی‌ها و اصلاح ساختار مدیریت شرکت‌ها 5 واحد، راه اندازی و احیاء صنایع تبدیلی و تکمیلی 2 واحد، آموزش ارکان، اعضاء و کارشناسان شبکه تعاون روستایی و کشاورزی شامل 400 نفر روز را از دیگر فعالیت‌های مهم یکساله این تعاونی برشمرد.