پروژه آب و فاضلاب مسکن مهر
مسئول بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اتفاق فرماندارومدیر ابفا شهرستان از پروژه مسکن مهر بازدید نمود .
مروتی مدیر آبفا در این بازدید گزارش کاملی را از بازدید وزیر مسکن و شهرسازی در ماه گذشته از این پروژه ارائه داد و گفت :شاید در هیچیک از پروژه های مسکن مهر در کشور این شرایط وجود نداشته باشد که برای اجرای آب و فاضلاب به تعطیلی ساخت نیاز باشد امام در شهرستان اردکان با توجه به اینکه بافت  و شرایط این زمین دارای یک سختی خاصی می باشد نباید تا اجرای پروژه آب و فاضلاب ساخت و ساز ادامه پیدا کند .
وی افزود :در بازدید وزیر محترم مسکن و شهرسازی نیز این موضوع مطرح و مقرر شد اعتبار لازم برای اینکار تخصیص داده شود .
فرماندار اردکان نیز با اشاره به  برخی محدودیتها و مشکلات در زمینه تامین زیرساختهای این پروژه که تا اندازه ای اتمام کار را به تعویق انداخته است خواستار تخصیص اعتبار لازم جهت اجرای شبکه اب و فاضلاب برای مسکن مهر گردید و گفت :انشا الله پس از تامین و اجرای آب و فاضلاب سرعت اجرای این پروژه مضاعف خواهد گردید و برای اتمام ساختمانها با مشکلی مواجه نخواهیم بود .
انصاری مسئول بودجه و اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور هدف از این بازدید را تخصیص اعتبار لازم برای آب و فاضلاب مسکن مهر وهمچنین ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهری جهت استفاده کشاورزی عنوان نمود .
گفتنی است برای اتمام پروژه های فاضلاب و اب مسکن مهر به ترتیب مبالغ 3/2میلیارد تومان و800میلیون تومان مورد نیاز می باشد .