امام جمعه اردکان :

     به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،"حجت الاسلام والمسلمین حسینی "امام جمعه اردکان در جلسه شورای فرهنگ عمومی که صبح امروز با حضور فرماندار واعضای این شورا در محل فرمانداری اردکان رسمیت یافت با اشاره به راهکارهای عملی برای حفظ فرهنگ سنتی و بومی شهرستان اردکان که برگرفته از بنیه دینی و مذهبی مردم این خطه است گفت :تقویت فرهنگ دینی و بومی شهرستان راهکار عملی برای تاثیر پذیری کمتر از خرده فرهنگهای وارداتی است .

     امام جمعه اردکان با بیان این مطلب که پیشرفت صنعت و تکنولوژی و در گاهی موارد رشد علمی یک منطقه می تواند فرهنگ آنجا را دستخوش تغییرقرار دهد گفت :طبعا کسی از پیشرفت صنعت و تکنولوژی ناراضی نیست و جلوی آن را هم نمی شود گرفت چراکه صنعت لازمه رفاه و آسایش مردم است ،رشد مراکز دانشگاهی نیز امری طبیعی و عادی تلقی می شود و هم باعث رونق علمی و اقتصادی است اما آنچه در این بین مهم است ورود خرده فرهنگهایی است که در این رهگذر وارد شهرستان می شود که باید برنامه ریزی بگونه ای باشد که از سوی فرهنگ شهرستان روی فرهنگهای بومی اعمال تاثیر شود نه اینکه مردم ما هم تحت تاثیر فرهنگ تعدادی از افراد که شاید قبح بسیاری از مسائل برایشان از بین رفته قرار بگیرند .

     وی تشکیل کارگروه حجاب و عفاف را در اسرع وقت از طریق شورای فرهنگ عمومی لازم و ضروری دانست وبر مطالعه و بررسی هرچه بیشتر اعضا برای ارائه راهکارهای عملی در زمینه مورد بحث تاکید ورزید .

     فرماندار اردکان نیز در این جلسه بحث اردکان با توسعه همه جانبه را مد نظر قرار داد و گفت فرهنگ و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر هستند و گاهی در این مورد نمی توان تقدم و تاخر هیچ یک را معین نمود چرا که نبود پایه اقتصادی صحیح به فرهنگ ضربه می زند و برعکس در جامعه با فرهنگ غلط رشد اقتصادی صحیح اتفاق نخواهد افتاد و این دو علت و معلول بصورت دوررا جدا از هم نمی توان تلقی کرد .

     "احمد کمالی "رشد صحیح زیرساختهای اقتصادی را در شهرستان اردکان خوب ارزیابی کرد و گفت :البته اگر با نگاه فرهنگی به قضیه نگاه کنیم شاید نمی توان اینقدر خوشبینانه به مسئله اذعان نمود چرا که در واقع امروز یکی از مشکلات اسا سی فرهنگ ما حضور گسترده نیروهای غیر بومی در بخشهای مختلف است که به هیچ عنوان نمی توان از ورودشان جلوگیری کرد ولی می توان بابرنامه ریزی فرهنگی ،فرهنگ دینی مردم اردکان را بعنوان فرهنگ غالب معرفی نمود .

     در این جلسه مقرر شد پیرامون موضوع مطرح شده توسط اعضا مطالعه بیشتر صورت گرفته و راهکارهای عملی در شورای آتی مطرح شود .